ලංකාවේ හිටපු ජනපති ඇතුළු දැනට ලංකාවේ සිටින සුපිරි ප්‍රකෝටි පතියන් දසදෙනා මෙන්න ඔවුන්ගේ වත්කම් කියවලාම බලන්න

01. ධම්මික පෙරේරා

ලංකාවේ පළමුවන කෝටිපතියා ලෙස සැලකෙන්නේ ධම්මික පෙරේරා මහතායි. මොහු වෘත්තියම වශයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකි. ධම්මික පෙරේරා උපත ලැබුවේ 1968 වර්ෂයේ පයාගල ප්‍රදේශයේ ය. ධම්මික පෙරේරා යනු වලිබල් වන් සමුහ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක සභාපති සහ කලමනාකර අධ්‍යක්ෂකවරයා යි. තවද සම්පත් බැංකුව එල් බි ෆිනෑන්ස්  වැනි ප්‍රසිද්ද ආයතන රැසක හිමි කරුවෙකි මේ වන විට ඔහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 750ක් පමණ වේ.

02. කපිතාන් සොහලි සහ රුසි

ලංකාවේ කෝටිපතියන්ගේ ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානය හිමි වන්නේ කපිතාන් සොහලි සහ රුසි පවුලයි. මෙම පවුල ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමුහ ව්‍යාපාරයක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් හී ප්‍රධාන කොටස් කරුවෙක් මෙන්ම කොළඹ රසායනික කර්මාන්ත හෙවත් CIC හෝල්ඩින්ග්ස් හි ප්‍රධාන කොටස් කරුවෙකි.
වර්තමානය වන විට මොවුන්ගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 450ක් පමණ වේ.

03. හැරී ජයවර්ධන

මොහු සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෝටිපතියන් අතරින් තුන් වන ස්ථානයේයි. මොහුද වෘත්තියම වශයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකි. හැරී ජයවර්ධන මහතා උපත ලැබුවේ 1942 වර්ෂයේ ජා ඇළ ප්‍රදේශයේදී ය. වර්තමානය වන විට මොහු ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිස්ටිලරීස් (Distilleries ) සමාගමේ සහ ලංකා බෙල් ලිමිටඩ්හි සභාපති මෙන්ම අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කරනවා.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 350ක් පමණ වේ.

04. මනෝ සෙල්වනාතන්

01. ධම්මික පෙරේරා


ලංකාවේ පළමුවන කෝටිපතියා ලෙස සැලකෙන්නේ ධම්මික පෙරේරා මහතායි. මොහු වෘත්තියම වශයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකි. ධම්මික පෙරේරා උපත ලැබුවේ 1968 වර්ෂයේ පයාගල ප්‍රදේශයේ ය. ධම්මික පෙරේරා යනු වලිබල් වන් සමුහ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භක සභාපති සහ කලමනාකර අධ්‍යක්ෂකවරයා යි. තවද සම්පත් බැංකුව එල් බි ෆිනෑන්ස්  වැනි ප්‍රසිද්ද ආයතන රැසක හිමි කරුවෙකි මේ වන විට ඔහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 750ක් පමණ වේ.

02. කපිතාන් සොහලි සහ රුසි


ලංකාවේ කෝටිපතියන්ගේ ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානය හිමි වන්නේ කපිතාන් සොහලි සහ රුසි පවුලයි. මෙම පවුල ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමුහ ව්‍යාපාරයක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් හී ප්‍රධාන කොටස් කරුවෙක් මෙන්ම කොළඹ රසායනික කර්මාන්ත හෙවත් CIC හෝල්ඩින්ග්ස් හි ප්‍රධාන කොටස් කරුවෙකි.
වර්තමානය වන විට මොවුන්ගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 450ක් පමණ වේ.

03. හැරී ජයවර්ධන


මොහු සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෝටිපතියන් අතරින් තුන් වන ස්ථානයේයි. මොහුද වෘත්තියම වශයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකි. හැරී ජයවර්ධන මහතා උපත ලැබුවේ 1942 වර්ෂයේ ජා ඇළ ප්‍රදේශයේදී ය. වර්තමානය වන විට මොහු ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිස්ටිලරීස් (Distilleries ) සමාගමේ සහ ලංකා බෙල් ලිමිටඩ්හි සභාපති මෙන්ම අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කරනවා.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 350ක් පමණ වේ.

04. මනෝ සෙල්වනාතන්

මොහු වෘත්තියම වශයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකි. මොහු සිබැන්කු ඇසට් මැනේජ්මන්ට් ලිමිටඩ් (ceybank asset management Ltd) හි කමිටු සාමාජිකයෙකි. එමෙන්ම ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ නීතිගත සංස්ථාවේ, සිලෝන් ෆිනෑන්ස් සහ සෙකියුරිටි සමාගමේ සභාපති ධුරයද දරයි.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 3 පමණ වේ.

05. හැරී සෙල්වනාතන්

මොහු කෝටිපති ලැයිස්තුවේ හතර වන ස්ථානයේ සිටින මනෝ සෙල්වනාතන් යන පුද්ගලයාගේ සහෝදරයෙකි. මොහු මේ වන විට ගුඩ්හෝල්ඩ් ඒෂියා හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් හි උප සභාපති සහ බුකිට් දරාහ් (Bukit Darah) සමාගමේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරයි.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන දෙක හමාරක් පමණ වේ.

06. මහින්ද රාජපක්ෂ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ 6 වෙනි ජනාධිපතිවරයා මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට සිටින කෝටිපතියන් අතරින් 6 වෙනියාද වේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 1945 වර්ෂයේ වීරකැටිය ප්‍රදේශයේ උපත ලැබීය. මොහු නීතීඥවරයෙකු මෙන්ම දේශපාලනඥයෙකු ද වේ.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන දෙක හමාරක්ක්  පමණ වේ.

07. අශෝක් පතිරාජගේ

මොහු ඔඩෙල් (Odel) සමාගමේ, ආසිරි හොස්පිටල් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගමේ සහ NDB කැපිටල් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගමේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරනවා. එමෙන්ම ජාතික සංවර්ධන බැංකු සමාගමේ (National Development Bank PLC ) උප ප්‍රධාන සභාපති ලෙසද කටයුතු කරනවා.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන ක් පමණ වේ.

08. ඩබ්. කේ. එච්. වැගපිටිය

මොහු ලාෆ්ස් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් හි නිර්මාතෘ මෙන්ම විධායක සභාපති ද වේ. මොහු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබධව පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකු වේ.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන ක් පමණ වේ.

09.මුසෆ්ෆර් අලී යසීන් (Muzaffar Ali Yaseen )

මොහු 1942 වර්ෂයේ උපත ලද්දෙකි. මොහු Readywear ඉන්ඩස්ට්‍රි නම් ප්‍රධාන පෙලේ නිමි ඇදුම් නිෂ්පාදන සහ අපනයන ආයතනයේ නිර්මාතෘ මෙන්ම සභාපති ද වේ. එමෙන්ම Foodbuzz පුද්ගලික සමාගමෙහි සභාපති ධුරයද දරයි.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන ක් පමණ වේ.

10. වයි. එස්. එච්. අයි. කේ. සිල්වා

යෝන්මෙර්රන්නගේ සයිමන් හේවගේ ඉන්ද්‍රා කුමාර් සිල්වා යන මොහු ඉන්ද්‍රා ට්‍රේඩර්ස් සමාගමෙහි සභාපති වේ.
වර්තමානය වන විට මොහුගේ මුලු වත්කම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන ක් පමණ බව සදහන් වේ

උපුටාගැනීම අන්තර් ජාලයෙනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *